Palaa takaisin
Eroon koronasta -asiantuntijaverkoston rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laatimispäivämäärä: 6.8.2020.
Viimeisin muutos: 6.8.2020

1. Rekisterinpitäjä

Eroon koronasta -asiantuntijaverkosto
info@eroonkoronasta.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Thomas Brand
info@eroonkoronasta.fi

3. Rekisterin nimi

Eroon koronasta asiantuntijaverkoston vetoomuksien/kirjeiden allekirjoitusrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (allekirjoitus).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa Eroon koronasta -asiantuntijaverkoston kirjeiden allekirjoittaminen ja tarvittava yhteydenpito allekirjoittajiin.

Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköposti, kotisivut tai luettelo julkaisuihin, ammattinimike, koulutus, organisaatio, asiantuntemuksen ala, allekirjoitetut kirjeet, suostumus allekirjoittaa vetoomus ja Eroon koronasta -asiantuntijaverkoston toimintaan osallistuminen.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen aiemmin määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Emme säilytä tarpeettomia tietoja. Jos nimeäsi ei ole julkaistu valitsemassasi kirjeessä, tiedot on poistettu. 

Katso kohta "9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet" rekisteröidyn osoitteisiin liittyen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallennetaan rekisteriin allekirjoittajan pyynnöstä www-lomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mulle osapuolille. Tiedot julkaistaan allekirjoittajan pyynnöstä pyydetyssä verkkosivuiltamme (www.eroonkoronasta.fi) löytyvässä kirjeessä ja tietoja voidaan käyttää yhteydenpitoon.

Tietoja voidaan säilyttää ja luovuttaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle, kun kyse on Eroon koronasta -asiantuntijaverkoston verkkopalveluiden päivittämisestä, ylläpitämisestä tai muista yleisistä toimenpiteistä. Eroon koronasta -asiantuntijaverkosto ei kuitenkaan luovuta saamiaan tietoja ulkopuolisille muulta osin kuin yhteydenpitoon ja allekirjoittamisen suostumukseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietoja käsitellään vain niiden käytön edellyttämässä laajuudessa. 

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa Fastmail Pty Ltd (sähköposti/Australia), Netlify, Inc. (verkkosivut/Yhdysvallat) ja Sanity AS (sisällönhallintajärjestelmä/Norja) palvelimilla.

9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa, oikaista tai poistaa tietosi, lähetä kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle: info@eroonkoronasta.fi (pääasissa kolmen viikon kuluessa). Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyydessä

Sinulla on myös muita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia.

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Evästeseloste

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita (esimerkiksi localStorage, jäljempänä yhdessä “evästeet”). Mikäli haluaisimme asettaa evästeitä, jotka eivät ole ehdottomasti välttämättömiä verkkosivustomme ydintoimintojen mahdollistamiseksi, pyydämme suostumustasi näiden evästeiden käyttöön. Voit poistaa evästeet käytöstä milloin tahansa muuttamalla selaimesi asetuksia.

Keräämme evästeiden avulla esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Valittu väriteema;
  • Vierailijalle näytetyt ja suljetut ilmoitukset, jotta niitä ei näytettäisi uudelleen;
  • Tieto vierailijan aiemmin antamasta suostumuksesta yhteisöliitännäisille.
Käytämme myös yhteisöliitännäisiä, jotka asettavat evästeitä selaimeen. Voit itse valita, annatko yhteisöliitännäiselle luvan asettaa evästeitä. Verkkosivustolla käytössä olevat yhteisöliitännäiset: Voit tutustua Youtuben eväste- ja tietosuojaselosteisiin täällä: https://policies.google.com/privacy