Suomalainen maskitutkimus valottaa maskien hyötyjä

Teimme meta-analyysin satunnaiskokeista (engl. RCT, randomized controlled trials), joissa oli tutkittu muiden kuin kirurgisten kasvosuojuksien käyttöä sairaala- tai kotiympäristön ulkopuolella. Meta-analyysissa yhdistetään satunnaiskokeiden tulokset laskennallisin menetelmin. Käytimme samoja satunnaiskoeasetelmia, joita käytettiin Sosiaali- ja terveysmnisteriön toukokuussa 2020 teettämässä järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa. 1

Maskit vähentävät kolmanneksella käyttäjänsä riskiä sairastua hengitysinfektioon verrattuna tilanteeseen, jossa maskia ei käytettä. Maskien suojavaikutus on suuri ja tilastollisesti merkitsevä.

Meta-analyysi mahdollistaa myös alkuperäisaineistojen mittausvirheiden havaitsemisen ja huomioimisen. Yksi aineistojen pääongelmista oli, että jopa puolet verrokeista käytti maskeja, mikä heikensi suojavaikutuksen havaitsemista yksittäisissä artikkeleissa. Mikäli nämä tutkimukset rajataan pois, jäljelle jäävissä tutkimuksissa maskien teho on vielä suurempi, sillä näissä tutkimuksissa maskit puolittivat käyttäjiensä hengitystieinfektioriskin.

Satunnaiskokeissa ei ilmennyt selkeitä haittoja maskinkäytöstä.

Kansanterveystyössä on syytä suositella maskien laajamittaista käyttöä kansalaisille koronavirustauti-infektioiden hidastamiseksi ja vähentämiseksi.

Tutkimusta johtivat Eroon koronasta -työryhmään kuuluvat Hanna M. Ollila ja Liisa T. Laine. Ollila työskentelee ryhmänjohtajana Suomen molekyylilääketieteen instituutissa Helsingin yliopistossa ja tutkijana Stanford Universityssä Yhdysvalloissa. Laine toimii tutkijatohtorina Leonard Davis -instituutissa University of Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa.

Tutkimusryhmä on toimittanut tutkimuksen kansainväliseen lääketieteen tiedelehteen kansainvälisen tiedeyhteisön arvioitavaksi. Voit ladata englanninkielisen käsikirjoituksen tältä sivulta.

Lue suomenkielinen lehdistötiedote >>

Lataa ja lue käsikirjoitus medRxiv-palvelusta >>

Koodi GitHub-kirjastossa >>

--

Jatkokeskustelua tutkimuksesta

Ollilan ja Laineen Helsingin Sanomien 31.7.2020 Vieraskynä-kirjoitus >>

Pertti Tötön mielipidekirjoitus tutkimuksesta Helsingin Sanomissa 4.8.2020 >>

Hanna M. Ollilan ja Liisa T. Laineen vastine Tötölle 7.8.2020 >>


Liitteet


Lähdeviitteet