Muistio: Koronasyksy vaatii vielä sisua

 • Tuuli Lappalainen
 • Antti Ripatti
 • Pirta Hotulainen
 • Juha T. Korhonen
 • Liisa T. Laine
 • Juho Kannala
 • Jukka Koskela
 • Annamari Ranki
 • Marjukka Myllärniemi
 • Heikki Patomäki
 • Lasse Lehtonen
 • Petri Lehenkari
 • ym.

Nolla.

10. huhtikuuta vietetään maailmanlaajuista Zero Covid -päivää. Suomenkin tulisi sitoutua koronastrategiassaan nollatavoitteeseen eli pyrkimykseen ajaa tartuntatapaukset nollaan maamme rajojen sisällä ja säilyttää ne nollassa. Vain nollatavoite mahdollistaa pikaisen paluun normaaliin arkeen.

 • Martin Scheinin
 • Annamari Ranki
 • Henri Lampikoski
 • Thomas Brand
 • Esa-Pekka Pälvimäki
 • Matti Heino
 • Elina Laamanen
 • Pirta Hotulainen
 • Harri Tohmo
 • Risto Kuosa
 • Valtteri Häyry
 • Jukka Koskela
 • Jari Siironen
 • Patrik Scheinin
 • Ville Vuorinen

Muistio: Koronavirusmuunnosten leviäminen Suomessa on estettävä välittömästi

Tässä Eroon koronasta -asiantuntijaryhmän koostamassa uudessa muistiossa huomautetaan, että koronaviruspandemian tilannekuva on viime viikkojen aikana muuttunut hälyttävästi: uudet nopeasti leviävät koronavirusvariantit ovat luoneet vakavan uhan juuri kun rokotusten alkaminen on tuonut toivoa epidemian voittamisesta. Kriisin välttämiseksi on viivyttelemättä otettava käyttöön mahdollisimman tehokkaat toimet välittömän uhan torjumiseksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Jos myöhemmin osoittautuu, etteivät muunnokset leviäkään niin nopeasti kuin nyt on arvioitu, toimia voi aina keventää siinä vaiheessa, kun tutkimustietoa on saatavilla. Nykyinen tieto muunnosten muodostamasta uhasta on kuitenkin hyvin laajaa, ja aikaa ei voi enää hukata tarkempien tulosten odotteluun.

 • Tuuli Lappalainen
 • Tuomas Aivelo
 • Lasse Lehtonen
 • Marjukka Myllärniemi
 • Pirta Hotulainen
 • Juho Kannala
 • Jukka Koskela
 • Antti Ripatti
 • Juha T. Korhonen
 • Liisa T. Laine
 • Jari Siironen
 • Annamari Ranki
 • Minttu Rönn
 • Heikki Patomäki
 • Petri Lehenkari
 • Hanna M. Ollila
 • Panu Poutvaara
 • Esa-Pekka Pälvimäki
 • Henri Lampikoski
 • ym.

Pienimmän riesan tie: Koronaepidemian tukahduttaminen turvaa terveyden ja talouden

Tässä muistiossa Eroon koronasta -asiantuntijaryhmä kertaa, miksi epidemia kannattaa tukahduttaa, mitä tukahduttaminen tarkoittaa, ja miten tämä saavutetaan nykyistä keinovalikoimaa tehostamalla.

 • Tuuli Lappalainen
 • Antti Ripatti
 • Pirta Hotulainen
 • Juha T. Korhonen
 • Liisa T. Laine
 • Juho Kannala
 • Jukka Koskela
 • Annamari Ranki
 • Heikki Patomäki
 • Lasse Lehtonen
 • Marjukka Myllärniemi
 • Petri Lehenkari
 • Hanna M. Ollila
 • Panu Poutvaara
 • Jussi Taipale
 • Risto Kuosa
 • Harri Tohmo
 • ym.

Eroon koronasta -tutkijaryhmän muistio: Pandemian torjunnan toinen erä

Eroon koronasta -työryhmän uusi muistio kokoaa yksiin kansiin helposti lähestyttävän paketin toimenpide-ehdotuksista ja niiden perusteena olevasta uusimmasta asiantuntijatiedosta syksyn koronaepidemian torjumiseksi.

 • Pirta Hotulainen
 • Tuuli Lappalainen
 • Antti Ripatti
 • Tuomas Aivelo
 • Liisa T. Laine
 • Hanna M. Ollila
 • Matti Heino
 • Thomas Brand
 • Marjukka Myllärniemi
 • Lasse Lehtonen
 • Jari Saramäki
 • Annamari Ranki
 • Panu Poutvaara
 • Jukka Koskela
 • Juho Kannala
 • Jussi Taipale

Vapaaksi koronasta -työryhmän muistio

Suomessa olemme koronaepidemiassa nyt saavuttaneet tienhaaran, jossa tuleva tavoite on asetettava tarkoin. Rajoitustoimien avulla saavutettua etulyöntiasemaa kannattaa käyttää hyödyksi. Me allekirjoittaneet haluamme rohkaista valtioneuvostoa päättäväisiin toimiin epidemian tukahduttamiseksi. Pidämme tätä realistisena ja vaikutuksiltaan parempana vaihtoehtona kuin nykyistä pyrkimystä estää leviäminen.

 • Marjukka Myllärniemi
 • Tuuli Lappalainen
 • Antti Ripatti
 • Lasse Lehtonen
 • Annamari Ranki
 • Petri Lehenkari
 • Panu Poutvaara
 • Heikki Patomäki
 • Jussi Taipale
 • Jari Saramäki
 • Pirta Hotulainen
 • Asko Uoti
 • Juha Korhonen
 • Juhana Siljander
 • Jukka Koskela
 • Thomas Brand