Eroon koronasta -työryhmä on vuoden 2020 huhti-toukokuussa orgaanisesti syntynyt suomalaisten tieteentekijöiden, lääkärien ja asiantuntijoiden epämuodollinen yhteistyöelin. Työryhmä jakaa poikkitieteellisiä havaintoja ja näkemyksiä koronakriisin pysäyttämiseksi ja kriisistä toipumiseksi.

Työryhmä sai alkunsa, kun Suomen ja maailman tilanteesta huolestuneet lääkärit, tutkijat ja asiantuntijat löysivät sosiaalisen median kautta toisensa. Monet Eroon koronasta -työryhmän jäsenistä kokivat keväällä 2020, että täydentäviä ja kokoavia näkökohtia ei kuultu tai kuunneltu. Yhteinen huoli alati muuttuvasta tilanteesta ja ihanne vapaasta tieteellisestä kansalaistoiminnasta yhdistivät työryhmän perustajajäseniä. Vapaaehtoisuudesta johtuen työryhmän koko, rakenne ja toimintatavat ovat ajan saatossa muuttuneet.

Eroon koronasta -työryhmä on puoluepoliittisesti sitoutumaton verkosto, työryhmä ei ole hakenut tai saanut toiminnalleen ulkopuolista taloudellista tukea ja työryhmällä ei ole jäsenluetteloa. Jäsenille on ollut läpi kriisin tärkeää, että kaikki toimintamme on mahdollisimman läpinäkyvää. Läpinäkyvyydestä johtuen työryhmä ja sen jäsenet ovat olleet läpi kriisin tavoitettavissa eri kanavissa. Meillä ei ole rahoitusta, henkilöstöä tai johtoa, joten työryhmän toimintatavat ovat muotoutuneet kulloistakin hetkeä vastaaviksi.

Työryhmän jäsenet ovat yksin ja yhdessä tuottaneet ja julkaisseet riippumatonta asiantuntijatietoa, osallistuneet taustakeskusteluihin tutkijoiden, asiantuntijoiden, poliitikkojen ja lukuisien muiden tahojen kanssa. Työryhmään kuuluu useita ihmisiä, jotka tekevät suoraan koronavirustautiin ja koronaviruskriisiin eri tavoin liittyvää kliinistä tai tieteellistä työtä. Työryhmätoiminta on tarjonnut tutkijoille myös luontevan tavan löytää yhteistyökumppaneita ja -hankkeita Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Lisäksi toiminnassa on mukana muilta elämänalueilta tulevia ihmisiä, jotka ovat kokeneet työryhmän toiminnan tukemisen ja vahvistamisen vapaaehtoistyön avulla tärkeäksi.

Kaikki ryhmämme julkaisut ovat vapaasti ja maksutta saatavilla, mukaan lukien uusien analyysien lähdekoodit.

Tavoitat meidät: