Vastaus

Lapset sairastavat koronavirustaudin yleensä lievänä, ja kasvava kansainvälinen yhteisymmärrys on, että etenkään pienemmät lapset eivät välttämättä tartuta virusta eteenpäin yhtä helposti kuin aikuiset. Nuorten kohdalla ero aikuisiin kutistuu.

Tutkimustiedon perusteella ei voida yksiselitteisesti sanoa, että koulut ja harrastukset ovat turvallisia tai vaarallisia, ja tutkimustietoa eri maista ei useinkaan voida sellaisenaan soveltaa Suomeen. Näyttö viittaa siihen, että hyvän epidemiatilanteen aikana suojaustoimia noudattamalla koulut ja harrastukset eivät ole epidemian moottori, eikä tukahdutusstrategia siten vaadi esimerkiksi pitkäaikaista koko Suomen kattavaa etäopetusta. Vaikeassa epidemiatilanteessa, varsinkin jos muu yhteiskunta on suljettu, koulujen suhteellinen rooli voi kuitenkin kasvaa isoksi. On myös muistettava, että kyse on myös opettajien ja muun henkilökunnan työturvallisuudesta.

Millaisin toimin teemme suomalaisista kouluista ja lasten ja nuorten harrastuksista mahdollisimman turvallisia? Ensinnäkin hyvässä epidemiatilanteessa vaaraa ei ole. Nykyisen kaltaisessa tilanteessa turvallisuutta voi parantaa maskien käytöllä, hyvän ilmanvaihdon varmistamisella, ryhmien sekoittumisen estämisellä (myös harrastuksissa), maskinkäytöllä ja vuorottelevalla etäkoululla.

Tuuli Lappalainen

Professori Columbian yliopisto

Pidempiä perusteluja useimpiin kysymyksiin löytyy muistioistamme.