Tiedote: Kasvosuojuksiin liittyvä käsikirjoitus käy läpi normaalia tieteellistä prosessia

Joukko suomalaisia tutkijoita, joista osa on Eroon koronasta -työryhmän jäseniä, kirjoitti viime vuonna kasvosuojuksiin liittyvän tieteellisen tutkimuksen. Tässä kirjoituksessa artikkelin kirjoittajat vastaavat käsikirjoituksen ympärillä julkisuudessa käytyyn keskusteluun.

 • Hanna M. Ollila
 • Markku Partinen
 • Jukka Koskela
 • Riikka Savolainen
 • Anna Rotkirch
 • Liisa T. Laine

Nolla.

10. huhtikuuta vietetään maailmanlaajuista Zero Covid -päivää. Suomenkin tulisi sitoutua koronastrategiassaan nollatavoitteeseen eli pyrkimykseen ajaa tartuntatapaukset nollaan maamme rajojen sisällä ja säilyttää ne nollassa. Vain nollatavoite mahdollistaa pikaisen paluun normaaliin arkeen.

 • Martin Scheinin
 • Annamari Ranki
 • Henri Lampikoski
 • Thomas Brand
 • Esa-Pekka Pälvimäki
 • Matti Heino
 • Elina Laamanen
 • Pirta Hotulainen
 • Harri Tohmo
 • Risto Kuosa
 • Valtteri Häyry
 • Jukka Koskela
 • Jari Siironen
 • Patrik Scheinin
 • Ville Vuorinen

Asiantuntijaryhmä ottaa kantaa korona-ajan vaikeimpiin kysymyksiin: Onko entiseen paluuta, millaisen tulevaisuuden haluamme?

Miksi länsimaat ovat pärjänneet Aasiaa huonommin koronapandemian torjunnassa? Onko terveydenhuollon kantokyky vai tartuntojen määrä paras mittari epidemian hallintaan? Mikä on lasten rooli epidemiassa? Eroon koronasta -työryhmä kokosi kansainvälisenä Zero Covid -päivänä 10. huhtikuuta asiantuntijat keskustelemaan aiheesta. Lue yhteenveto, tiivistelmät ja katso video.

 • Eroon koronasta -työryhmä

Suomi tarvitsee sinivalkoisen koronarokotteen

"Rokotteiden kehitys- ja tuotantokapasiteetti on strateginen resurssi, joka antaa haltijalleen valtavan taloudellisen etulyöntiaseman. Se mahdollistaa nopean reagoinnin tuleviin pandemia- ja biouhkiin", Hannu Rajaniemi ja Jyri Engeström kirjoittavat kansallisen rokotekehityksen ja -tuotannon hyötyjä käsittelevässä kirjoituksessaan.

 • Hannu Rajaniemi
 • Jyri Engeström

Kognitiivista kompurointia pandemian keskellä

"Yhteiskunnallisesti merkittävää on se, minkälaisia vinoumia on päätöksiä työkseen tekevien ihmisten ajattelussa. Ja varsinkin silloin harhat ovat kiinnostavia, jos ne itsepintaisesti toistuvat, vaikka korjaavaa tietoa olisi jo saatavilla", psykologian tohtori Mikael Nederström kirjoittaa.

 • Mikael Nederström

Kolme uutta mielipidekirjoitusta Eroon koronasta -työryhmän jäseniltä

Tarvitsemme yleiseurooppalaisen puolustussuunnitelman uusia SARS-CoV-2-muunnoksia vastaan

Joukko Euroopan johtavia tutkijoita vaatii lääketieteellisessä Lancet-tiedelehdessä uudessa vetoomuksessa, että Euroopan valtiot huomioivat uusien virusmuunnosten aiheuttaman uhkan ja tähtäävät jo nyt ennaltaehkäisevästi mahdollisimman matalaan tartuntatasoon. Monet Eroon koronasta -työryhmän jäsenet tukevat vetoomusta.

 • Eroon koronasta -työryhmä

Muistio: Koronavirusmuunnosten leviäminen Suomessa on estettävä välittömästi

Tässä Eroon koronasta -asiantuntijaryhmän koostamassa uudessa muistiossa huomautetaan, että koronaviruspandemian tilannekuva on viime viikkojen aikana muuttunut hälyttävästi: uudet nopeasti leviävät koronavirusvariantit ovat luoneet vakavan uhan juuri kun rokotusten alkaminen on tuonut toivoa epidemian voittamisesta. Kriisin välttämiseksi on viivyttelemättä otettava käyttöön mahdollisimman tehokkaat toimet välittömän uhan torjumiseksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Jos myöhemmin osoittautuu, etteivät muunnokset leviäkään niin nopeasti kuin nyt on arvioitu, toimia voi aina keventää siinä vaiheessa, kun tutkimustietoa on saatavilla. Nykyinen tieto muunnosten muodostamasta uhasta on kuitenkin hyvin laajaa, ja aikaa ei voi enää hukata tarkempien tulosten odotteluun.

 • Tuuli Lappalainen
 • Tuomas Aivelo
 • Lasse Lehtonen
 • Marjukka Myllärniemi
 • Pirta Hotulainen
 • Juho Kannala
 • Jukka Koskela
 • Antti Ripatti
 • Juha T. Korhonen
 • Liisa T. Laine
 • Jari Siironen
 • Annamari Ranki
 • Minttu Rönn
 • Heikki Patomäki
 • Petri Lehenkari
 • Hanna M. Ollila
 • Panu Poutvaara
 • Esa-Pekka Pälvimäki
 • Henri Lampikoski
 • ym.

Tutkijat vetoavat Euroopan laajuiseen yhteistyöhön koronaviruksen tukahduttamiseksi

Joukko Euroopan johtavia tutkijoita vaatii lääketieteellisessä Lancet-tiedelehdessä julkaistussa vetoomuksessa, että Euroopan valtiot koordinoivat keskenään koronavirustoimia ja tähtäävät mahdollisimman matalaan tartuntatasoon. Eroon koronasta – ryhmä tukee vetoomusta.

Pienimmän riesan tie: Koronaepidemian tukahduttaminen turvaa terveyden ja talouden

Tässä muistiossa Eroon koronasta -asiantuntijaryhmä kertaa, miksi epidemia kannattaa tukahduttaa, mitä tukahduttaminen tarkoittaa, ja miten tämä saavutetaan nykyistä keinovalikoimaa tehostamalla.

 • Tuuli Lappalainen
 • Antti Ripatti
 • Pirta Hotulainen
 • Juha T. Korhonen
 • Liisa T. Laine
 • Juho Kannala
 • Jukka Koskela
 • Annamari Ranki
 • Heikki Patomäki
 • Lasse Lehtonen
 • Marjukka Myllärniemi
 • Petri Lehenkari
 • Hanna M. Ollila
 • Panu Poutvaara
 • Jussi Taipale
 • Risto Kuosa
 • Harri Tohmo
 • ym.

Vieraskynä: Oppilaiden pitäisi käyttää kasvomaskeja myös peruskoulussa

Professori Scheinin ja apulaisprofessori Vuorinen kirjoittivat viime viikolla Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan kouluisten maskinkäytön tärkeydestä.

 • Patrik Scheinin
 • Ville Vuorinen

Filosofinen näkökulma: Sopiva etäisyys

"Tärkein tehtäväni on jatkuvasti tarkastella sitä, miten itse voisin toimia paremmin, ja juuri minun on etsittävä sopivaa etäisyyttä omassa elämässäni", filosofi Sami Pihlström kirjoittaa.

 • Sami Pihlström

Suomen hybridistrategialla ei ole tavoitteita

"Epidemian hallintaan, toiminnan koordinaatioon ja tämän myötä epäselvyyksien vähentämiseen hybridistrategia soveltuu kuitenkin hyvin huonosti", Pauli Alin ja Thomas Brand kirjoittavat

 • Pauli Alin
 • Thomas Brand

Koronatoimiin tarvitaan täsmäretoriikkaa — tarvitsemme vastuullisuutta viranomaispuheeseen epidemianhallinnasta

"Hallituksen ja viranomaisten tulee sitoutua julkilausumissaan täsmällisiin käsitteisiin ja toimiin, sekä mitattaviin tavoitteisiin", Henri Lampikoski, Elina Laamanen ja Thomas Brand kirjoittavat uudessa artikkelissa.

 • Henri Lampikoski
 • Elina Laamanen
 • Thomas Brand

Pikatestit käyttöön kouluissa ja työpaikoilla

"Pikatestien tarkoitus on nimenomaan tunnistaa aktiiviset tartuttajat, joilla on valmiiksi suuria määriä virusta hengitysteissä", Jyri Engeström ja Kristian Segerstråle kirjoittavat pikatestauksen hyötyjä käsittelevässä artikkelissaan.

 • Jyri Engeström
 • Kristian Segerstråle

Eroon koronasta vähentämällä puheen muodostamaa aerosolia

“Ehkä meistä suurin osa suhtautuisi lisääntyneeseen hiljaisuuteen vielä ponnekkaammin, jos sen hyödyistä koronaviruksen tukahduttamisessa kerrottaisiin avoimemmin”, keuhkolääkäri Alexander van Assendelft kirjoittaa.

 • Alexander van Assendelft

Lasten ja nuorten koulunkäynti on turvattava ripein toimin - aikaa ei ole hukattavaksi

Koronavirusepidemia on uhka lasten perusoikeuksille, hyvinvoinnille ja terveydelle. Koulut avataan epidemian toiseen aaltoon, vaikka tiedämme lasten sairastuvan ja tartuttavan. Maskisuositusta odotetaan. Voiko koulut avata?

 • Patrik Scheinin
 • Thomas Brand
 • Henri Lampikoski
 • Riina Rupponen

Testauskapasiteetista puhuminen on harhaanjohtavaa – testiin pääsy on liian vaikeaa

"Tällä hetkellä laboratoriokapasiteetti ei näytä olevan testauksen pullonkaulana, vaan haasteena on näytteenoton järjestäminen riittävän helpoksi potilaalle.", lääkäri Jukka Koskela ja ekonomisti Sanna Kurronen kirjoittavat Eroon koronasta -sivuilla.

 • Jukka Koskela
 • Sanna Kurronen

Eroon koronasta -tutkijaryhmän muistio: Pandemian torjunnan toinen erä

Eroon koronasta -työryhmän uusi muistio kokoaa yksiin kansiin helposti lähestyttävän paketin toimenpide-ehdotuksista ja niiden perusteena olevasta uusimmasta asiantuntijatiedosta syksyn koronaepidemian torjumiseksi.

 • Pirta Hotulainen
 • Tuuli Lappalainen
 • Antti Ripatti
 • Tuomas Aivelo
 • Liisa T. Laine
 • Hanna M. Ollila
 • Matti Heino
 • Thomas Brand
 • Marjukka Myllärniemi
 • Lasse Lehtonen
 • Jari Saramäki
 • Annamari Ranki
 • Panu Poutvaara
 • Jukka Koskela
 • Juho Kannala
 • Jussi Taipale

Maskinkäytön hyödyt näkyvät satunnaistetuissa kokeissa

Eroon koronasta -työryhmään kuuluvien tutkijoiden vastikään julkaisema uusi tutkimus paljastaa, että kasvosuojien eli maskien hyödyt ilmenevät satunnaistetuissa koeasetelmissa.

 • Hanna M. Ollila
 • Liisa T. Laine

Koronaepidemian tukahduttaminen on ihmisoikeusasia

Joukko eri alojen tutkijoita ja asiantuntijoita julkaisi 7.5. avoimen kirjeen niin sanotun tukahduttamisstrategian puolesta koronaviruksen torjunnassa. Tällä kirjoituksella haluan antaa tukeni tukahduttamisstrategialle ja perustella asian oman alani, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien näkökulmasta.

 • Martin Scheinin

Vapaaksi koronasta -työryhmän muistio

Suomessa olemme koronaepidemiassa nyt saavuttaneet tienhaaran, jossa tuleva tavoite on asetettava tarkoin. Rajoitustoimien avulla saavutettua etulyöntiasemaa kannattaa käyttää hyödyksi. Me allekirjoittaneet haluamme rohkaista valtioneuvostoa päättäväisiin toimiin epidemian tukahduttamiseksi. Pidämme tätä realistisena ja vaikutuksiltaan parempana vaihtoehtona kuin nykyistä pyrkimystä estää leviäminen.

 • Marjukka Myllärniemi
 • Tuuli Lappalainen
 • Antti Ripatti
 • Lasse Lehtonen
 • Annamari Ranki
 • Petri Lehenkari
 • Panu Poutvaara
 • Heikki Patomäki
 • Jussi Taipale
 • Jari Saramäki
 • Pirta Hotulainen
 • Asko Uoti
 • Juha Korhonen
 • Juhana Siljander
 • Jukka Koskela
 • Thomas Brand

Katse tulevaisuuteen -keskustelutilaisuus 10. huhtikuuta kello 16-18

Eroon koronasta -työryhmän keskustelutilaisuus 10. huhtikuuta kello 16-18.

 • Thomas Brand

Lehdistötiedote: Eroon koronasta -tutkijaryhmä patistaa tehokkaampiin toimiin syksyllä uhkaavan epidemian torjumiseksi

Eroon koronasta -työryhmä ehdottaa uudessa Vuotava vene -muistiossaan uusia toimia syksyn koronavirusepidemian ennaltaehkäisemiseksi.

 • Eroon koronasta -tutkijaryhmä

Lehdistötiedote: Suomalaistutkimus - Kasvosuojusten hyödyt ovat merkittävät

Suomalainen tutkijaryhmä tutustui tarkemmin STM:n maskiselvityksen kirjallisuuskatsauksen alkuperäisaineistoon. Tarkempi laskennallinen analyysi osoitti, että kirjallisuuskatsauksen johtopäätökset eivät seuraa tutkimuksista.

 • Hanna M. Ollila
 • Markku Partinen
 • Jukka Koskela
 • Riikka Savolainen
 • Anna Rotkirch
 • Liisa T. Laine

Lehdistötiedote: Vapaaksi koronasta -asiantuntijaryhmän muistio

Viidentoista asiantuntijan ryhmä on 15.5.2020 julkaissut Vapaaksi koronasta -muistion, joka rohkaisee hallitusta päättäväisiin toimiin koronavirusepidemian tukahduttamiseksi Suomessa.